Политика

С въвеждането на настоящия Етичен кодекс, групата Порше Холдинг, като част от концерна Фолксваген, предприема следваща логична стъпка в изпълнение на ангажиментите си в локален и международен план.

Порше БГ, дъщерна фирма на Порше Холдинг декларира:

С продуктите, които разпространяваме, допринасяме мобилността да бъде ефективна, сигурна и съобразена с опазването на околната среда. В този смисъл бъдещето ни задължава да насърчаваме мобилността в интерес на общото благо чрез продукти, които отговарят на индивидуалните потребности, екологичните условия и икономическите изисквания към един световен концерн.

Общата ни цел е да бъдем най-добрият световен дистибутор в автомобилния бранш от гледна точка на пазарно представяне и удовлетвореност на клиентите и служителите, както и да предоставяме на нашите клиенти възможност за индивидуална, устойчива и сигурна мобилност посредством превъзходно качество.

За да постигнем нашата цел

  • действаме отговорно в полза на нашите клиенти, акционери и служители;
  • разглеждаме спазването на международните конвенции, на законите и на вътрешните правила като база за устойчиво, успешно и икономическо развитие;
  • ефективно поведение;
  • действаме в съответствие с нашите изявления;
  • поемаме отговорност за нашите действия.

Освен международните конвенции, законите и вътрешните правила в основата на нашето поведение са залегнали и ценностите на нашия концерн. Ценностите на концерна «висока оперативна компетентност, ефективност на разходите, целенасоченост, лоялност, доверие и уважение в отношенията с клиентите, доставчиците и помежду ни» представляват фундаментът, върху който се изгражда сътрудничеството в рамките на концерна и са въплътени в нашия етичен кодекс - Етичен кодекс на Порше Холдинг.